Geïnteresseerde organisaties die willen deelnemen aan het Reducycle concept kunnen hiervoor de volgende stappen nemen:

 • Vaststellen welk technisch materiaal beschikbaar en van waarde is voor educatieve doeleinden.
 • Uitzoeken welke school interesse heeft bij het technisch materiaal.
 • Langs brengen van het technisch materiaal.

Vaststellen materiaal

Vaststellen welk technisch materiaal beschikbaar is voor donatie aan de scholen kan door de technisch verantwoordelijk binnen de organisatie uitgevoerd worden. Vervolgens is het van belang om alleen technisch materiaal te selecteren dat waarde kan hebben voor de school. Enkele voorbeelden van technisch materiaal kunnen zijn:

 • Installatieautomaten
 • Aardlek automaten
 • Relais
 • Stekkers / contra stekkers
 • Regelaars
 • Busbar systeem
 • Ampère meters
 • Drukopnemers
 • Temperatuuropnemers
 • Timers

Het is van belang dat de school geen materiaal ontvangt dat geen waarde heeft voor de opleiding. Maak hierover goede afspraken met de school

Uitzoeken school

Wanneer duidelijk is welk technisch materiaal gedoneerd kan worden is de volgende stap het zoeken en selecteren van een school.

Dit kan eenvoudig door middel van de volgende website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Niet alle technische opleidingen zijn hierin opgenomen. Er zijn ongetwijfeld nog meer technische opleidingen die ondersteund kunnen worden.

Er is momenteel geen overzicht met daarin de contactgegevens van de verantwoordelijken binnen de scholen. Via het algemene telefoonnummer van de school kan er contact gezocht worden met de verantwoordelijke voor de technische opleidingen.

Persoonlijk langs brengen

Wanneer de school interesse heeft voor het beschikbare technisch materiaal kan er onderling een afspraak gemaakt worden. Het contact dat zal ontstaan kan zelfs resulteren in bijvoorbeeld stagiaires voor uw organisatie.